Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbod van adpé Vintage and More en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen adpé Vintage and More en consument.

 

Identiteit van de ondernemer

adpé Vintage and More

Snijdersstraat 4

8224 AA Lelycentre

Lelystad Tel:0320- 415990

NL 68 INGB 0006605854

KvK. 61374091            

Btw. NL854316334B01  

Overeenkomst:                                                                        

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij adpé Vintage and More zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Aanbod:                                                                                                                                                                          

Het aanbod is vrijblijvend. adpé Vintage and More is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als adpé Vintage and More gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden adpé Vintage and More niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikelen:                                                                                                                                                                                       

Onze 2e hands meubels en brocante zijn uit vroegere tijden die in trek zijn. Deze artikelen hebben een doorleefd karakter wat het voor de liefhebbers aantrekkelijk maakt, het heeft een geschiedenis. Het gaat om een warme landelijke stijl, die mooi oud oogt.
Dit houd in dat dit geen nieuwe artikelen zijn. Dit houdt in dat er gebruikssporen aan de artikelen te zien kunnen zijn. Dit heeft dan ook juist de charme van deze materialen en voor ons een reden om met deze artikelen te werken. adpé Vintage and More is niet verantwoordelijk voor tekst, typ- of andere fouten op haar websites.

Je bestelling opgeven:

Je kunt je bestelling via de website van adpé Vintage and More doen door het versturen van een e-mail naar info@adpevintageandmore.nl Alle genoemde prijzen zijn exclusief bezorgkosten.
adpé Vintage and More verkoopt nieuw maar ook 2e hands artikelen. Wij hebben ook een stenen winkel hierdoor kan het gebeuren, dat iemand u net voor is met de aankoop van een artikel waarvan wij er nog / maar 1 op voorraad hebben! Als dit gebeurt heeft de eerste koper het recht op dit artikel we laten dat zo snel mogelijk weten. Indien het product voorradig is, zal uw bestelling via een e-mail bevestigd worden. U ontvangt apart een mail met de factuur voor de bestelde artikelen, deze dient binnen 3 dagen op de rekening van adpé Vintage and More te zijn bijgeschreven artikel word verzonden zodra de betaling is bijgeschreven op rekening van adpe Vintage and More.

U heeft de mogelijkheid een het artikel op te halen op ons adres of te laten versturen grote artikelen die niet met de pakketdiensten mee kunnen kunt u laten bezorgen, daar staan dan bezorgkosten voor. Wij hanteren vaste bedragen naar het aantal gereden kilometers. Een besteld artikel wordt maximaal 3 dagen voor u gereserveerd. Indien deze termijn is verstreken, behoudt adpé Vintage and More zich het recht voor om het betreffende artikel aan een andere klant te verkopen. Binnen deze 3 dagen kun u zich nog bedenken en de order laten vervallen. Dit kan u aangeven met een mail. Zodra het artikel door ons is bezorgd of u het artikel bij ons heeft afgehaald kunt u de order niet meer annuleren.
Door uw bestelling of opdracht te plaatsen, geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van adpé Vintage and More. Voor gevolgen van eventuele tekst fouten kan adpé Vintage and More  helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 Levering van de bestelling en prijzen:
Alle prijzen voor de aangeboden artikelen, meubelen en diensten zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg- en verzendkosten. Onze artikelen worden door u afgehaald of door ons bezorgd , zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Dit kan alleen afwijken in overleg met adpé Vintage and More.
Afhalen van artikelen kan alleen op afspraak. Indien u ervoor kiest om niet vooraf, maar bij het afhalen van de producten, te betalen, is het mogelijk contant te betalen of met PIN. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt adpé Vintage and More onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door adpé Vintage and More is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft adpé Vintage and More passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht.

Betalingsvoorwaarden:                                                                                                                                                          

 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op de bankrekening van adpé Vintage and More. Deze wordt vermeld op de factuur, die we u na ontvangst van de bestelling, zullen mailen. Een besteld artikel wordt maximaal 3 dagen voor u gereserveerd, dus is het raadzaam de factuur binnen dit termijn te voldoen.
Indien u het artikel bij ons komt afhalen, kunt u contant betalen of pinnen er is geen creditcard betalingen mogelijk. Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Levertijden:
De door adpé Vintage and More opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie, waar we ons uiteraard altijd zo goed mogelijk aan zullen proberen te houden. Overschrijding van enige leveringstermijn door overmacht, geeft echter geen recht op schadevergoeding.

Retour beleid

Volgens het herroepingsrecht heeft iedereen het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, het artikel retour te sturen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat de bestelling is ontvangen. Wanneer u de producten retour wilt sturen, moet u ons hier eerst van op de hoogte stellen. Wanneer wij de herroepingsmededeling ontvangen hebben, krijgt u van ons een everlastings mail met daarin de retour gegevens,  U kunt zelf de vervoerder kiezen en waar u het pakket inlevert.

Je kunt een artikel alleen retourneren wanneer:

  • Het gaat om een nieuw artikel (Let op 2e hands mag niet worden geruild of retour gezonden worden)

  • Het artikel compleet is.

  • Het product ongebruikt is.

  • De verpakking niet geopend of beschadigd is.

Wanneer we de zending retour hebben ontvangen, wordt er bekeken of deze aan de retour voorwaarden voldoet. Als het aan de retour voorwaarden voldoet, wordt de waarde van de bestelling terug gestort op uw rekening. Dit is exclusief de gemaakte verzendkosten. De terugbetaling gebeurt onverwijld of tot maximaal 7 dagen, nadat wij het pakket retour hebben ontvangen.

De terug betaling zal op dezelfde wijze worden uitgevoerd, als waarmee de transactie oorspronkelijk is verricht. Tenzij u uitdrukkelijk en anderszins heeft ingestemd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. 

Ruilen

Het omruilen van producten is niet mogelijk. Wel kunnen we een korting code aanmaken met dezelfde waarde als het product, welke retour wordt gestuurd.

Retour kosten

U bent zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten van een retour zending. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor een retour zending. 

*Wij zijn verantwoordelijk voor de verzendkosten van een retour zending, indien:

  • Er een verkeerd product is geleverd.

  • De product verzegeling verbroken is bij ontvangst.

  • De houdbaarheidsdatum verstreken is of op zeer kort termijn zal verlopen.

Garantie en toepasselijk recht:
Hoewel adpé Vintage and More haar uiterste best doet om alle artikelen in de best mogelijke staat af te leveren, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van onvoorziene schade aan een artikel, of door een artikel, na aankoop.
Onze brocante/2e hands meubels zijn voornamelijk van hout. Hout is een natuur producten werkt altijd. Wij controleren zoveel mogelijk de meubelen bij inkoop, maar wij kunnen geen garantie geven dat al onze meubelen 100% houtworm vrij zijn. Bij onder andere de bouwmarkten  producten te koop om meubels eenvoudig en effectief hiertegen te behandelen. 2e Hands aangekochte artikelen kunnen niet worden geruild of worden terug gebracht . Op onze 2e hands meubels en brocante artikelen kunnen wij geen garantie geven. Wij stellen u altijd in de gelegenheid om, voordat u tot koop over gaat, het artikel bij ons te komen bekijken. Op verzoek kunnen wij ook vooraf meerdere foto’s en/of aanvullende informatie over het artikel naar u mailen. Dit verzoek kunt u mailen naar info@adpevintageandmore.nl
adpé Vintage and More zal uiteraard eventuele onvoorziene gebreken in alle redelijkheid proberen op te lossen. Alleen als wij het verkeerde artikel geleverd hebben, kan een artikel geretourneerd worden. Hiervoor dien contact met ons op te nemen zodat we een en ander kunnen afstemmen. Slechts als wij van mening zijn, dat het onze fout betreft, nemen wij dan de kosten van retourzending op ons. In elk ander geval komen deze kosten voor uw rekening.

Garantie op witgoed en of elektrische apparaten:                                                                        

 Al onze witgoed en of elektrische artikelen worden door ons zorgvuldig getest maar omdat het hier gaat om gebruikte 2 de hands artikelen geven wij geen garantie. Indien u dit wenst kunt u bij ons de artikelen uitproberen.

Aanbod:                                                                                                                                                                          

Het aanbod is vrijblijvend. adpé Vintage and More is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als adpé Vintage and More gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden adpé Vintage and More niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


Copyright:
De foto's en teksten op de website van adpé Vintage and More mogen NIET door anderen dan adpé Vintage and More gebruikt en/of gekopieerd worden. Mocht je hier toch behoefte aan hebben, dan kan je hiervoor via een mail een verzoek indienen. Alvorens je op deze vraag nog geen nadrukkelijke schriftelijke toestemming van adpé Vintage and More hebt ontvangen, blijft deze copyright onverminderd van kracht. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.